SHABBAT

Data Parashà Accens. Candele   Minchà e Arvit Venerdì Shachrit Minchà ‘Arvit Motzaè Shabbat
22-23 set. 2017 Ha’azìnu/Shabbat Teshuvà 18.54 19.00 8,45 18.45 19,45 19,54
29-30 set. 2017 Yom Kippur 18.42 19,00 8,00 15,45 19,45 19,41
6-7 ott. 2017 Shabbat Chol Ha Mo’ed Sukkoth 18.29 18,30 8,45 18.15 19,15 19,28
13-14 ott. 2017 Bereshith 18,17 18,30 8,45 18,00 19,00 19,16
20-21 ott. 2017 Nòach/Rosh Chòdesh 18,05 18,00 8,45 17,45 18,50 19,05
27-28 ott. 2017 Lech-Lechà 17.54 18,00 8,45 17,45 18.45 18.55
3-4 nov. 2017 Vayerà 16,45 16,45 8,45 16,30 17,30 17.46
10-11 nov. 2017 Chayè Sarà 16,36 16,30 8,45 16,15 17,25 17,39
17-18 nov. 2017 Toledoth 16,29 16,30 8,45 16,15 17,20 17,33
24-25 nov. 2017 Vayetzè 16,24 16,30 8,45 16,15 17,15 17,29
1-2 dic. 2017 Vayishlach 16,21 16,15 8,45 16,15 17,15 17,26
8-9 dic. 2017 Vayéshev 16,19 16,15 8,45 16,15 17,15 17,26
15-16 dic. 2017 Mikketz 16,20 16,00 8,45 16,15 17,15 17,27
22-23 dic. 2017 Vayiggash 16,23 16,30 8,45 16,15 17.15 17,30
29-30 dic. 2017 Vayichì 16.27 16.30 8,45 16,15 17,20 17,35
5-6 gen. 2018 Shemot 16.34 16.30 8,45 16.15 17.25 17.41
12-13 gen. 2018 Vaerà 16.42 16.45 8,45 16.30 17.35 17.48
19-20 gen. 2018 Bo 16.51 16.45 8,45 16.30 17.40 17.56
26-27 gen. 2018 Beshallach 17.00 17.00 8,45 16.45 17.50 18.05
2-3 feb. 2018 Yitrò 17.09 17.15 8,45 17.00 18.00 18.13
9-10 feb. 2018 Mishpatim / Shabbat Shekalim 17.19 17.15 8,45 17.00 18.10 18.22
16-17 feb. 2018 Terumà 17.28 17.30 8,45 17.15 18.20 18.31
23-24 feb. 2018 Tetzavvè / Shabbat Zachor 17.38 17.45 8,45 17.30 18.30 18.40
2-3 mar. 2018 Ki Tissà 17.47 17.45 8,45 17.30 18.35 18.49
9-10 mar. 2018 Vaiaqhel-Pequdè / Shabbath Parà 17.55 18.00 8,45 17,45 18,45 18.57
16-17 mar. 2018 Vaiqrà / Rosh Chodesh / Hachodesh 18.04 18.00 8,45 17.45 18.50 19,06
23-24 mar. 2018 Tzav / Shabbat Haggadol 18,13 18,15 8,45 18,00 19.00 19,15
30-31 mar. 2018 Pesach I 19,21 19.15 8.30 19.00 19.30 20,24
6-7 apr. 2018 Pesach VIII 19,29 19.30 8.30 19.15 20.20 20,33
13-14 apr. 2018 Sheminì 19,38 19,30 8,45 19,30 20,30 20,42
20-21 apr. 2018 Tazria’-Metzorà 19,46 19,30 8,45 19,30 20,45 20,51
27-28  apr. 2018 Acharè Mot-Qedoshim 19,55 19.30 8,45 19,45 20,50 21,02
4-5 mag.2018 Emor 20,03 19.30 8,45 19,45 20.55 21,10
11-12 mag.2018 Behar Sinay-Bechukkotay 20,11 19.30 8,45 20,00 21,05 21,20
18-19 mag.2018 Bemidbar 20,19 19.30 8,45 20,00 21,15 21,29
25-26 mag.2018 Nasò 20,26 19.30 8,45 20,15 21,25 21,37
1-2 giu. 2018 Beha’alotechà 20,32 19.30 8,45 20,30 21,30 21,44
8-9 giu. 2018 Shelach Lechà 20,37 19.30 8,45 20,30 21,35 21,50
15-16 giu. 2018 Qorach 20,41 19.30 8,45 20,30 21,40 21,54
22-23 giu. 2018 Chukkat 20,43 19.30 8,45 20,30 21,40 21,56
29-30 giu. 2018 Balaq 20,41 19.30 8,45 20,30 21,40 21,55
6-7 lug. 2018 Pinechas 20,41 19.30 8,45 20,30 21,40 21,53
13-14  lug. 2018 Mattot-Mass’è 20,38 19.30 8,45 20,30 21,35 21,48
20-21  lug. 2018 Devarim 20,33 19.30 8,45 20,15 21,25 21,41
27-28  lug. 2018 Vaetchannan 20,26 19.30 8,45 20,15 21,20 21,33
3-4 ago. 2018 ‘Ekev 20,18 19.30 8,45 20,00 21,10 21,23
10-11 ago. 2018 Reé/ Rosh Chodesh 20,08 19.30 8,45 19,45 20.55 21,12
17-18 ago. 2018 Shofetim 19,58 19.30 8,45 19,45 20,45 21.00
24-25 ago. 2018 Ki Tetzè 19,46 19.30 8,45 19,30 20,35 20,48
31ago. 1 set. 2018 Ki Tavò 19,34 19,30 8,45 19,15 20,20 20,35
7-8 set. 2018 Nitzavim 19,22 19,15 8,45 19,00 20,05 20,21
Contattaci

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search